Jemielnica tsistertsiansko abatstvo

Jemielnica се оплаква от цвета, известен на старомодния град Ополе. Така тишината и спокойствието водят, но батутите доста прословуто попадат на последната страница. Какво тогава ги транспортира?Най-важният паметник на Йемилница е срещата на цистерцийските монаси. Въпреки че в сравнение с оригиналното цистерцианско абатство той придобива обикновен край, струва си да разгледаме. Богатото обзавеждане на храмовия апартамент се отразява яростно на сравнително срамното външно кубче.Сриването на цистерцианското абатство в Йемелница продължава до същата четвърт на 13 век, въпреки че не е лесно да се види обективният момент на неговата структура. Преобладаването на маркирани сгради съществува в пролога от четиринадесети век, но е ясно, че те са построени в несторските сгради. Вероятно през по-дълбокия сезон църковните и манастирските сгради са били многократно модифицирани, те са спасявали достъпна неподправена готска невинност.Той смущава пищно запасената църковна квартира, в която властва вездесъщият барок. Щедро увенчан има както главен олтар, модел и щедри периферни олтари. Бариерите на кораба са украсени с общи стенописи, а лектерът е изобразен едновременно. Абсорбиращи масла, които да се видят в параклиса на Св. Йосиф.