Kasov aparat 1 mart 2015 g

Предприемачите, които водят икономическа кампания, в която касовите апарати използват, трябва да отговарят на много изисквания. Едно от тях е задължението да има хартиени ролки с копия на разписки за определен период от съответния регламент, който беше удължен от 2013 г.

До 31 декември 2012 г. в платформата на наредбата на министъра на финансите е в сила преходен период, заедно с който копия от фискални разписки трябваше да се записват за период от две години. От началото на 2013 г. съхранението на касови бележки от касата се промени и беше разширено до нивото от пет години. Данъкоплатците, регистриращи продажби в касовите апарати през 2013 г., трябва да вземат копия от разписки, документиращи продажбите за 2012 и 2011 г., докато по-ранните копия на разписките могат да бъдат унищожени за постоянно. И те също трябва да се грижат, че архивираните копия на разписки от 2013 г. трябва да отговарят на 2018 г., поради последното, че петгодишното време се създава от края на календарната година, през която изтича срокът за плащане на данъци.Защо съхраняването на копия на фискални разписки е пет години? На първо място поради неотдавнашния факт, че давностният срок на данъчното задължение е само пет години.Съществува голямо притеснение дали архивирането на копия на разписки за заеми за такъв период е полезно. Министерството на финансите обаче смята, че петгодишният период е важен за коректността на данъчните сетълменти. Копия на разписки са единственото доказателство, което документира продажбата, нейното количество, цена и данъчни ставки.Забележително е обаче, че въпреки факта, че законодателят посочи конкретна дата за архивиране на копия на ролки с фискални разписки, той не посочи формата, в която те трябва да живеят. Най-евтините касови апарати в Краков съхраняват квитанции в хартиено строителство. & Nbsp; & nbsp; По-скъпите касови апарати с богат модул имат възможност за електронно архивиране на касови бележки. Трябва също да се помни, че дори фактът на ликвидация на финансова дейност по никакъв начин не освобождава предприемача от законовото задължение да съхранява копия на разписки от касови апарати.