Kehlibaren kasov aparat

Клиентите на фискалните касови апарати, или по-точно собствениците на тези инструменти, имат много задължения съгласно закона. Касовите апарати са друг вид оборудване, свързано с търговската дейност, използването на което е строго регламентирано от различни закони и закони. Нито едно от устройствата, използвани в името, като компютри, телефони или дори специализирани производствени машини, не беше подложено на такъв брой задължения като касови апарати.

DietonusDietonus - Тройна сила на отслабване без жертва и лека закуска!

Веднага след закупуването на касата трябва да завършите регистрацията в данъчната служба. Офисът ще даде на билетната каса уникален номер. Задължително е да използвате формата, за да отбележите точка на всички използвани касови апарати, защото всички те ще получат различен уникален номер. Следващата стъпка, която трябва да се извърши, е фискализацията на касата, която може да се извърши само от оторизирани доставчици на услуги. Тогава касовите апарати в Краков са не само точка на продажба, но и оторизиран сервизен център. Струва си да подпишете договор за обслужване на всички касови апарати на името с една услуга, много на мястото, където сте закупили фискалните устройства. В данъчната служба трябва да предоставите подробности за услугата, която е запозната със сумите в строгото предприятие. Данъчната служба също трябва да говори за промяна на обслужването на касовите апарати. При успех на неуспех, само избраната услуга е подходяща за ремонта на касовия апарат и само една услуга може да работи всякакви новини в паметта на устройството. При отчитане на продажбите за количеството материали или услуги е необходимо да се отпечатват периодични фискални отчети. Обикновено това са ежедневни, месечни и годишни доклади, по-рядко дори тримесечни. Липсата на притежание на отчети може да доведе до налагане на финансови санкции на собственика на касов апарат. Когато използвате касови апарати, трябва да помислите за техния периодичен преглед, който може да се извърши от тази конкретна избрана услуга. Освен това е изключително важно, тъй като санкциите за непроверка на касата могат да бъдат наистина трудни за едно предприятие. Цялата документация, свързана с касовия апарат, в текущото положение на услугата за касови апарати, периодичните фискални отчети трябва да се съхраняват заедно с документацията на компанията. Службата може също да проверява всички документи в продължение на няколко години след прекратяване на използването на касата или дори след закриване на бизнеса. При затварянето на фирмата трябва да помните последното задължение, което иска от собственика - четене на фискалната памет на касата, което може да се види само постигнато от услугата.