Metalurgiya i leyarno izkustvo

В момента металургията е нещо, което не само се занимава с процесите на пластично формоване и леярство, но и се радва на изучаване на групи в макрокласа. В този смисъл експериментите обикновено се извършват на металографски микроскопи.

Микроскопията е нещо, което се появи преди няколкостотин години. И само сравнително нов тип микроскоп започна да се променя в металургия. В настоящото време те са необходими по време на книгата с инженерни ресурси. Металографските микроскопи вече са изключително типични в гореспоменатата област, която се получава, наред с други, за тестване на метални образци или техните пробиви. След това има технология за изображения, която се отглежда върху непрозрачни проби. Металографските микроскопи включват електронни микроскопи, които ще обърнат внимание на структурите в атомния период и леки микроскопи, характеризиращи се с по-ниско увеличение. Наблюденията, извършени с помощта на тези устройства, са особено важни, тъй като благодарение на това можем да открием друг вид микропукнатини в продукта, т.е. тяхното започване. Възможно е също така да се изчисли съотношението на фазите и по-специално да се определят точните фази. Благодарение на това можем да преценим количеството и начина на включване и много нови важни фактори от статия в изгледа на металургията. Например, често микроскопичните наблюдения на новосъздаден материал позволяват реално наблюдение на структурата на материала, така че в перспектива да предотвратим много нежелани повреди.

https://farin-dr.eu/bg/Dr Farin Man - Ефективно решение за бързо изгаряне на мазнини.

Използването на металографски микроскопи е изключително важно, защото благодарение на това вече можем да намерим материални дефекти. Но не забравяйте, че работата с този тип оборудване е деликатна. Факторът на текущия опит трябва да се извършва само от квалифицирани лица.