Milickie joints prepor chva se na biolozite

Vanefist Neo

Екосферният резерват Akweny Milickie е невероятно послание, което не можете да пропуснете при поклонението на поклонението около басейна на Барич. Какво бихте знаели за топоса му? Какви удоволствия определят свободата на сегашната среда?Баки Милички е един от най-запомнящите се кътчета на долината Барич. Богатството на родната екосфера по-рано през 19 век засили усилията, което доведе до създаването на фаунен резерват тук - напитка от най-важните орнитологични изречения. Създаден през 1949 г., в началото изчислих около 600 квадратни километра. В крайна сметка споменатата област беше подценявана. Какъв е резултатът? В наши дни растителният резерват Baki Milickie се съсипва с 5 местни езерни комплекса (Stawno, Potasznia Południe, Rudawa Sułowska, Radziądz и Jamnik заедно със прилежащото рудимент от горските конгломерати. От време на време един резерв се изключва от резерва, което постепенно намалява пространството на резервата. Въпреки сегашните вариации, природният резерват Стауи Милики обикновено съществува с геоложки владения, които във фразеологията на батута около долината Барич да отделят сериозно любопитство.