Muzeyat na przykowski v jedrzejow

Област Свентокшиски решава да приеме жеста, а пергренациите около сегашната частица на региона ще направят всеки гост незабравим. Накъде да отида? Един от тези стимули, които си струва смело да се присвоят на собствения им низ, е Panoptikum от семейство Пшиковски в Jędrzejów. Този допълнителен музейен клон страда от похвала, а паметниците, концентрирани тук, също и продукциите могат да създадат високо усещане на всеки от нас. На какво се доверява рядкостта на модерен стол?Музеят на Przykowski в Jędrzejów е първата и най-важна степен на часовници и извратени камери за измерване на курса. Те също така стимулират примерни хронометри и хронометри, също като радостни часовници или знаци. Тук няма празнина отвъд астрономическите съоръжения, които също си струва да се разгледат педантично. За да посетим този паноптик, можем да видим и множество капиталоемки дейности на изкуството, освен важни бижута, които са палеотипи. Напитка от последното най-важно беше представянето на Николай Коперник, благодарение на което Jędrzejów остава важно растение за съвременните роувъри, които управляват знаците на ужасния астроном в края.