Onlayn prodazhbi

Несъмнено, още по-популярна е сумата от предприемачи, които играят за търг по пощата, те се провеждат чрез интернет. Че това е особено изненадващо: ние сме в 21 век, а покритието на мрежата е красиво. Благодарение на това се подобрява и кръгът от търговски възможности. Каква е информацията за касата - предприемаческа група в настоящия случай? Какво ще кажете за целта на доставката на разписка? & nbsp; И накрая: как изглежда касата в горния контекст? & nbsp; Нека помислим за това изследване и да разберем най-важните факти за завладяващия въпрос за „касата на онлайн магазина“.

Промяната в регулациите, която по онова време беше важна през 2015 г., наложи полските предприемачи да въведат касови апарати като част от управлението на частния бизнес. Тук трябва да се отбележи, че в движение с така наречената продажба на пощенски поръчки законодателят запази и за тези предприемачи основата да се правят снимки на касов апарат, което изглежда е добро решение. Въпреки това решение обаче трябва да имате, че регулациите са се променили, в които се казва, наред с други, т.нар доставки на стоки, изключени от всички изключения.

Нека просто преминем към съвременния регламент на министъра на финансите, разбира се от 4 ноември 2014 г. Като освобождаване от често трудното задължение за систематично водене на записи, използвайки касови апарати, това не промени ограничението на оборота, което изпълнихте с необходимостта да имате фискален касов апарат. Следователно Министерството на финансите не е премахнало премахването от задължението за използване на касови апарати за всички данъкоплатци, които извършват само продажби чрез Интернет (и често популярни търговски мрежи в една мрежа. Наистина, за да имате снимка от гореспоменатата продажба през интернет, е необходимо да се направят добри условия, а изявлението за тях е в една наредба, която си струва да се посети.

Кога категорично няма право и отказът да има касов апарат при продажба онлайн? При продажба на различни видове фотографско, телекомуникационно, телевизионно и радио оборудване. Снимката не е приложима при продажба на парфюми. Предприемачът трябва незабавно да издава разписка по въпроси, свързани директно с такива артикули. Ако обаче трябва да издадете разписка, имате нужда и от касов апарат. Онлайн магазинът и касата - така как можете да видите сложна и доста сложна тема - но не само за тази за инвеститорите, които също бяха изненадани от тези промени.