Vrotslav blagodaren hala stulecia

Hala Stulecia съществува с някое от най-цветните и безумно ключови жилища, които могат да ни заслепят Вроцлав. Който пътува добре в долната Силезия на Варшава, ще се грижи да види единственото от най-проницателните произведения на модернистичната композиция в Европа, сега трябва да се съсредоточи върху тази подкрепа. В какво вярва той по повод последното екзекуция? Хала Стулеция във Вроцлав, включен в списъка на ЮНЕСКО, е прекрасна сграда по няколко причини. Вековната напитка сред броя на моделите, танцуващи по земното кълбо, удиви повече, като използва железобетон и пише на необичайна раковина. По това време смелото развитие на Вроцлавския художник Макс Берг от индивидуална зора повдигна множество приятелство. Hala Stulecia е исторически разряд на творци, който би имал глобална услуга след години. Сега настоящата масивна крепост е една от характеристиките на Ниска Силезия, в допълнение, единствената от най-важните цели в системата, почти алюзии след Вроцлав. Хала Стулеция е известна със силата си на изследователски церемонии и подходящи преживявания, включително учтиви и телесни.